Model-based testing using UML activity diagrams: A systematic mapping study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
173 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat