Model-Based Representations for Dataflow Schedules

Shuvra S. Bhattacharyya*, Johan Lilius

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Model-Based Representations for Dataflow Schedules”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Computer Science