Mobile Health and Wellness Applications: A Business Model Ontology-Based Review

Shahrokh Nikou, Willem Adriaan Bouwman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mobile Health and Wellness Applications: A Business Model Ontology-Based Review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi