Misconceptions in chemistry among Finnish prospective primary school teachers – a long-term study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Misconceptions in chemistry among Finnish prospective primary school teachers – a long-term study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap