Microcystin uptake inhibits growth and protein phosphatase activity in mustard (Sinapis alba L.) seedlings

Katriina Kurki-Helasmo, Jussi Meriluoto*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

81 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Microcystin uptake inhibits growth and protein phosphatase activity in mustard (Sinapis alba L.) seedlings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar