Method of producing nanocellulose films

Rajesh Koppolu (Uppfinnare), Martti Toivakka (Uppfinnare)

Forskningsoutput: IPR rättigheterBeviljad patent ägd av ÅA

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Method of producing nanocellulose films”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering