Metals production, CO2 mineralization and LCA

Ron Zevenhoven*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Metals production, CO2 mineralization and LCA”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Chemistry