Metal-support interactions in zeolite-supported noble metals: Influence of metal crystallites on the support acidity

David Kubička, Narendra Kumar, Tapani Venäläinen, Hannu Karhu, Iva Kubičková, Heidi Österholm, Dmitry Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

96 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Metal-support interactions in zeolite-supported noble metals: Influence of metal crystallites on the support acidity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi