Metal-organic framework (MOF)-based biomaterials in bone tissue engineering

Chang Liu, Xiaoyu Xu, Wenguo Cui, Hongbo Zhang*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

51 Citeringar (Scopus)
117 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat