Metal catalysts supported on biochars: Part I synthesis and characterization

Jose Luis Santos, Päivi Mäki-Arvela, Antonio Monzón, Dmitry Murzin, Miguel Ángel Centeno

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Metal catalysts supported on biochars: Part I synthesis and characterization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar