Mesoporous silica material TUD-1 as a drug delivery system

T. Heikkilä, J. Salonen, J. Tuura, M. S. Hamdy, G. Mul, N. Kumar, T. Salmi, D. Yu Murzin, L. Laitinen, A. M. Kaukonen, J. Hirvonen, V. P. Lehto*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

180 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Mesoporous silica material TUD-1 as a drug delivery system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap