Mercury flow via coal and coal utilization by-products: A global perspective

Arun B. Mukherjee*, Ron Zevenhoven, Prosun Bhattacharya, Kenneth S. Sajwan, Ryunosuke Kikuchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

134 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mercury flow via coal and coal utilization by-products: A global perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences