Mental health disparities mediating increased risky sexual behavior in sexual minorities: A twin approach

Olakunle Ayokunmi Oginni, Patrick Jern, Frühling Vesta Rijsdijk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mental health disparities mediating increased risky sexual behavior in sexual minorities: A twin approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap