Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Sammanfattning

Genom att diskutera möjliga frågor som man kan ställa till en reklambild exemplifierar artikeln  hur man kan närma sig en multimodal text ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Två olika reklambilder fungerar som underlag där artikeln prövar en analysmodell förankrad i multimodal diskursanalys (Kress & van Leeuwen, 2001). Genom att ställa olika frågor på olika nivåer till reklambilderna aktualiserar artikeln hur vi i sista hand får syn på oss själva och våra värderingar, på maktstrukturer och tolkningföreträden i vår omvärld. Artikeln lockar till att leka med och kritiskt granska reklambilder i undervisningen. 

OriginalspråkSvenska
Titel på gästpublikationPlastkassar och andra texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp
RedaktörerAnna Slotte-Lüttge
FörlagÅbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Sidor39–44
ISBN (elektroniskt)978-952-12-3131-5
ISBN (tryckt)978-952-12-2421-8
StatusPublicerad - 2010
MoE-publikationstypB2 Del av bok eller annan forskningsbok

Citera det här