Membrane properties of D-erythro-N-acyl sphingomyelins and their corresponding dihydro species

Miia Kuikka, Bodil Ramstedt, Henna Ohvo-Rekilä, Jessica Tuuf, J. Peter Slotte

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

78 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Membrane properties of D-erythro-N-acyl sphingomyelins and their corresponding dihydro species”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap