Mellan Mercurius och Mars: Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914–1974

Robert Louhimies

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingMonografi

Sammanfattning

På vilket sätt kan ett krig vara synligt i samhället efter att krigshändelserna avtagit? Robert Louhimies avhandling fokuserar på just den frågan genom det finländska rederiet Finska Ångfartygs Aktiebolaget (FÅA) och dess försök att få ersättning för fartyg som gått förlorade i samband med första världskriget.

Fredskrisen – utmaningar som uppkommit i och med återgången till fred, är som begrepp centralt i avhandlingen där författaren synliggör och förklarar orsakerna till att rederiets ersättningsprocess blev så långvarig. Det kom att bli en process som i högre grad styrdes av känslor än av ekonomi. Redarnas relation till varandra, och det arbete som de lagt ner för att garantera ersättning, förklarar varför Finlands största rederi ännu 60 år efter att första världskriget inleddes försökte få ersättning för de förlorade fartygen.

Fredens utmaningar för samhället har på senare tid i allt större utsträckning studerats av historiker. Genom att studera olika inslag av fredskrisen har förståelsen för hur ett samhälle kan återgå till fredstillstånd kunnat nyanseras. I avhandlingen studeras ett ovanligt långt inslag av den fredskris som drabbade det finska samhället efter första världskriget. Genom att ge ännu ett exempel på hur ett sådant inslag kan ta sig i uttryck, kan resultatet bidra till forskningsläget och vår förståelse av hur komplexa fredens utmaningar kan vara.
OriginalspråkSvenska
Handledare
  • Villstrand, Nils-Erik, Handledare
UtgivningsortÅbo
Förlag
Tryckta ISBN978-951-765-955-0
Elektroniska ISBN978-951-765-956-7
StatusPublicerad - 2020
MoE-publikationstypG4 Doktorsavhandling (monografi)

Nyckelord

  • sjöfart
  • första världskriget
  • sjöfartshistoria
  • ersättningar

Citera det här