Medium-Throughput Detection of Hsp90/Cdc37 Protein–Protein Interaction Inhibitors Using a Split Renilla Luciferase-Based Assay

Farid Siddiqui, Hanna Parkkola, Ganesh Manoharan, Daniel Abankwa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Medium-Throughput Detection of Hsp90/Cdc37 Protein–Protein Interaction Inhibitors Using a Split Renilla Luciferase-Based Assay”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science