Medicine of the future: How and who is going to treat us?

Julia Kulkova, Ignat Kulkov*, Rene Rohrbeck, Shasha Lu, Ahmed Khwaja, Heikki Karjaluoto, Joel Mero

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
20 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Medicine of the future: How and who is going to treat us?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Computer Science

Psychology