Medical Technology Innovation Ecosystems: Factors influencing the formation of new companies

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Medical Technology Innovation Ecosystems: Factors influencing the formation of new companies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Earth and Planetary Sciences