Med mission som livsuppgift : Henrik Smedjebacka som missionär, missionsledare och missionsvetare = Elämäntehtävänä lähetys: Henrik Smedjebacka lähetystyön teikijänä, johtajana ja tutkijana = With mission work as a calling : Henrik Smedjebacka as a missionary, mission leader, and mission scholar

Kim Groop (Redaktör)

Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportAntologi/redigerad tidskriftVetenskapligPeer review

Sammanfattning

HenrikSmedjebacka var en av de mest betydande missionsvetarna i Finland under1900-talets andra hälft. Från början av 1950-talet fram till sitt frånfälle2012 var han verksam som missionär och kyrkoledare i Tanzania, som medarbetareoch direktor för Finska Missionssällskapet, samt som missionsteolog ochmissionshistoriker vid Åbo Akademi. Han bidrog också till den missionsteologiskautvecklingen i den Evangelisk Lutherska Kyrkan i Finland samt i LutherskaVärldsförbundet. I denna antologi bidrar tretton akademiker, missionskollegor,släktingar och vänner med essäer om Henrik Smedjebacka, hans livsverk och dekontexter inom vilka han var verskam.

HenrikSmedjebacka was one of the most important mission scholars in Finland duringthe second half of the 20th century. In this anthology, thirteenscholars, missionary colleagues, relatives, and friends contribute with essaysabout Dr Smedjebacka from different perspectives as well as about his life'swork.

HenrikSmedjebacka oli yksi 1900-luvun jälkipuoliskon tärkeimpiä missiologejaSuomessa. Tässä antologiassa kolmetoista akatemian edustajaa, lähetyskollegaa,sukulaista ja ystävää kirjoittavat hänestä ja hänen elämästään monissa erikonteksteissa.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
FörlagKyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. Meddelanden
ISBN (tryckt)978-952-12-3713-3
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypC2 Redigerade böcker

Citera det här