Mechanosensitivity of Jagged-Notch signaling can induce a switch-type behavior in vascular homeostasis

Sandra Loerakker, Oscar Stassen, Fleur M. ter Huurne, Marcelo Boareto, Carlijn V. C. Bouten, Cecilia Sahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat