Mechanistic investigations of the reaction network in chemo-bio catalyzed synthesis of R-1-phenylethyl acetate

A. Kirilin*, S. Sahin, A. Tokareva, P. Mäki-Arvela, K. Kordas, A.-R. Leino, A. Shchukarev, J.-P. Mikkola, L. M. Kustov, T. Salmi, D. Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanistic investigations of the reaction network in chemo-bio catalyzed synthesis of R-1-phenylethyl acetate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Matematik

Kemiska föreningar