Mechanism of the skeletal isomerisation of linear butenes over ferrierite: Analysis of side reactions

M. Kangas, J. Villegas, N. Kumar, T. Salmi, D. Yu Murzin*, F. Sandelin, E. Harlin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanism of the skeletal isomerisation of linear butenes over ferrierite: Analysis of side reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering