Mechanism of the skeletal isomerisation of linear butenes over ferrierite: Analysis of side reactions

M. Kangas, J. Villegas, N. Kumar, T. Salmi, D. Yu Murzin*, F. Sandelin, E. Harlin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

An investigation of the effect of reaction conditions on product distribution in the skeletal isomerisation reaction of linear butenes has been carried out. The main reaction routes over ferrierite have been identified. Beside the main product isobutene, major by-product formation occurs. The unwanted reactions include dimerisation of butene to form octenes, hydrogen transfer yielding small amounts of saturated C3 and C4 hydrocarbons and disproportionation producing propene and pentenes. The most abundant by-products were pentene and propene, though these were not formed in equimolar amounts as could be expected. Oligomerisation experiments of propene over ferrierite produced large amounts of butene and pentene, revealing the presence of adsorbed nonene. The cracking of this surface species to hexene and propene is the most likely reaction route for the excess propene formation. This additional path to propene formation operates mainly at temperatures above 623 K.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)363-366
Antal sidor4
TidskriftCatalysis Today
Volym100
Nummer3-4
DOI
StatusPublicerad - 28 feb. 2005
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanism of the skeletal isomerisation of linear butenes over ferrierite: Analysis of side reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här