Measurement of aggregation properties between probiotics and pathogens: In vitro evaluation of different methods

M. Carmen Collado*, Jussi Meriluoto, Seppo Salminen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

114 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measurement of aggregation properties between probiotics and pathogens: In vitro evaluation of different methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Keyphrases

Food Science