Meaningfulness among Frail Older Adults receiving home-based care in Finland

Jessica Hemberg*, Marina Näsman, Fredrica Nyqvist

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Meaningfulness among Frail Older Adults receiving home-based care in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap