Meaning-making in fifth-graders’ multimodal texts: Towards a vocabulary of semiotic potentials in different modes

Sofia Jusslin, Ulrika Magnusson, Katarina Rejman, Ria Heilä-Ylikallio, Siv Björklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Meaning-making in fifth-graders’ multimodal texts: Towards a vocabulary of semiotic potentials in different modes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap