Master’s-level social work students’ definitions of intersectionality in relation to social work practice in Finland

Eveliina Heino*, Hanna Kara, Laura Tarkiainen, Maria Tapola-Haapala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)
Filter
Aktiv

Sökresultat