Master’s-level social work students’ definitions of intersectionality in relation to social work practice in Finland

Eveliina Heino*, Hanna Kara, Laura Tarkiainen, Maria Tapola-Haapala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Master’s-level social work students’ definitions of intersectionality in relation to social work practice in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology