Magnetoresistance peak in the vicinity of the charge disproportionation/ordering transition in the R1/3Sr2/3FeO3-δ (R=La, Pr) perovskite

V. P.S. Awana, J. Nakamura, J. Lindén, M. Karppinen, H. Yamauchi*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Magnetoresistance peak in the vicinity of the charge disproportionation/ordering transition in the R<sub>1/3</sub>Sr<sub>2/3</sub>FeO<sub>3-δ</sub> (R=La, Pr) perovskite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi