Magnetic properties, oxygen content and metal valences in BaRE(Cu0.5Fe0.5)2O5+δ with RE = Lu, Yb, Y, Eu, Sm, Nd and Pr

M. Kochi*, J. Lindén, T. Taniyama, K. Lehmus, M. Karppinen, H. Yamauchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Magnetic properties, oxygen content and metal valences in BaRE(Cu<sub>0.5</sub>Fe<sub>0.5</sub>)<sub>2</sub>O<sub>5+δ</sub> with RE = Lu, Yb, Y, Eu, Sm, Nd and Pr”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi