Magnetic properties of spinel oxides, InFeMO4 (M=Mg, Co and Ni)

M. Matvejeff*, J. Lindén, T. Motohashi, M. Karppinen, H. Yamauchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Magnetic properties of spinel oxides, InFeMO4 (M=Mg, Co and Ni)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Medicine and Dentistry

Physics

Material Science