Magnetic properties of fine SFMO particles: Superparamagnetism

T. Suominen*, J. Raittila, T. Salminen, K. Schlesier, J. Lindén, P. Paturi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Magnetic properties of fine SFMO particles: Superparamagnetism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi