Magnetic properties and structural characterization of iron oxide nanoparticles formed by Streptococcus suis Dpr and four mutants

Teemu Haikarainen, Petriina Paturi, Johan Lindén, Sauli Haataja, Wolfram Meyer-Klaucke, Jukka Finne, Anastassios C. Papageorgiou*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  11 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Magnetic properties and structural characterization of iron oxide nanoparticles formed by Streptococcus suis Dpr and four mutants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Food Science

  Material Science