Maailmankansalaisuustyypit kansalaisjärjestöjen kouluyhteistyössä

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Tässä tutkimuksessatarkastelen, minkälaisia maailmankansalaisuuksia kansalaisjärjestötkouluyhteistyöllään edistävät. Pääasiallisena aineistona käytän kansalaisjärjestöjen-yläkouluille ja toisen asteenoppilaitoksille laatimia oppimateriaaleja. Tutkimukseen sisältyvätkansalaisjärjestöt ovat Amnesty Internationalin Suomen osasto, Eettisen kaupanpuolesta, Maan ystävät, Punainen Risti, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto jaTaksvärkki. Tukiaineistona käytän etnografista kenttäaineistoa, joka koostuujärjestötyöntekijöiden ja oppilaiden haastatteluista sekähavainnointiaineistosta. Teoriaosuudessa paneudun kansalaisuuden muuttuviinmerkityksiin sekä maailmankansalaisuuden käsitteellistämiseen ammentaensosiologian, nuorisotutkimuksen ja kriittisen globaalikasvatuksen risteävästäkansalaisuuskeskustelusta. Esitän analyyttisen mallin, jollamaailmankansalaisuutta voi tutkia identifikaation ja toimijuuden yhdistelmänä.Tunnistan aineistossa neljä maailmankansalaisuustyyppiä: varainhankkijan, neuvottelijan,kuluttajan ja aktivistin. Tyypittelyn avulla osoitan, kuinka erilaisetmaailmankansalaisuudet osittain haastavat toisiaan ja osittain lomittuvat, sekäanalysoin, miten identifikaation ja toimijuuden ulottuvuudet kietoutuvat yhteenkussakin tyypissä. Johtopäätöksissä peilaan kriittisen globaalikasvatuksenjännitteitä maailmankansalaisuustyyppeihin.

Asiasanat: globaalikasvatus, maailmankansalaisuus, kansalaisjärjestöt,identifikaatio, toimijuus

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)446–460
TidskriftKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym50
Utgåva5
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Citera det här