M1‐linked ubiquitination facilitates NF‐κB activation and survival during sterile inflammation

Anna Aalto, Gabriela Martínez Chacón, Christa Kietz, Meike Broemer, Pasi Kallio, Annika Meinander*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
20 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”M1‐linked ubiquitination facilitates NF‐κB activation and survival during sterile inflammation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Neuroscience