M1‐linked ubiquitination facilitates NF‐κB activation and survival during sterile inflammation

Anna Aalto, Gabriela Martínez Chacón, Christa Kietz, Meike Broemer, Pasi Kallio, Annika Meinander*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
20 Nedladdningar (Pure)
Filter
Värd för en akademisk besökare

Sökresultat