Mössbauer study of BaTh2Fe4As4(N0.7O0.3)2

Reijo Pohjonen, Johan Lindén*, Bai-Zhuo Li, Guang Han Cao

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mössbauer study of BaTh2Fe4As4(N0.7O0.3)2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology