Mössbauer-NMR double resonance

M. Lippmaa*, I. Tittonen, J. Lindén, T. Katila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mössbauer-NMR double resonance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi