Low-temperature catalytic oxidation of multi-walled carbon nanotubes

Anne-Riikka Leino, Melinda Mohl, Jarmo Kukkola, Päivi Mäki-Arvela, Tommi Kokkonen, Andrey Shchukarev, Krisztian Kordas*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low-temperature catalytic oxidation of multi-walled carbon nanotubes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Material Science

Chemical Engineering

Physics