Low recidivism rates of child sex offenders in a Finnish 7-year follow-up

Taina Laajasalo, Noora Ellonen, Julia Korkman, Tom Pakkanen, Olli-Pekka Aaltonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low recidivism rates of child sex offenders in a Finnish 7-year follow-up”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology