Low-cost vibration sensor for condition-based monitoring manufactured from polyurethane foam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Low-cost vibration sensor for condition-based monitoring manufactured from polyurethane foam”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering