Lost and Found: Selfhood and Subjectivity in Love

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lost and Found: Selfhood and Subjectivity in Love”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora