Long-term exposure to acidification disrupts reproduction in a marine invertebrate

Christian Pansch*, Giannina S.I. Hattich, Mara E. Heinrichs, Andreas Pansch, Zuzanna Zagrodzka, Jonathan N. Havenhand

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term exposure to acidification disrupts reproduction in a marine invertebrate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar