Long Intergenic Noncoding RNA MIAT as a Regulator of Human Th17 Cell Differentiation

Mohd Moin Khan, Meraj Hasan Khan, Ubaid Ullah Kalim, Sofia Khan, Sini Junttila, Niklas Paulin, Lingjia Kong, Omid Rasool, Laura L. Elo, Riitta Lahesmaa*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long Intergenic Noncoding RNA MIAT as a Regulator of Human Th17 Cell Differentiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology