Loneliness – two sides to the story: adolescents’ lived experiences

Jessica Hemberg*, Yulia Korzhina, Henrik Groundstroem, Lillemor Östman, Lisbet Nyström, Pia Nyman-Kurkiala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)
Filter
Aktiv

Sökresultat