Loneliness – two sides to the story: adolescents’ lived experiences

Jessica Hemberg*, Yulia Korzhina, Henrik Groundstroem, Lillemor Östman, Lisbet Nyström, Pia Nyman-Kurkiala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Loneliness – two sides to the story: adolescents’ lived experiences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap