Loneliness as experienced by adolescents and young adults: an explorative qualitative study

Jessica Hemberg*, Lillemor Östman, Yulia Korzhina, Henrik Groundstroem, Pia Nyman-Kurkiala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat