Living probiotic biomaterials for osteoporosis therapy

Zhijie Chen, Zhengwei Cai, Pengzhen Zhuang, Fan Li, Wenguo Cui*, Zhanchun Li*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)
27 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Living probiotic biomaterials for osteoporosis therapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science