Literary Urban Studies and How to Practice It

Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBokProfessionell

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Literary Urban Studies and How to Practice It”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities